Onze aanpak

Home/Onze aanpak

Stakeholders centraal

Onze stelling is dat succes en falen in implementaties altijd terug te voeren zijn op mensen: de stakeholders die met de innovatie te maken krijgen. De introductie van een innovatie betekent voor deze stakeholders per definitie een verandering.  Zeker in de zorg, waar niemand echt de baas is met al die autonome professionals, moet iedereen vóór zijn voor succes. Maar ook in de Life Sciences is ‘het moet van de baas’ bepaald geen garantie voor succes in een organisatie. Daarom staan bij ons de stakeholders centraal, zij moeten de innovatie willen en kunnen ‘omarmen’. Implementeren is mensenwerk!

Onderzoek loont

‘Elke keer het wiel uitvinden’ is niet slim. Daarom vergaren wij in elke sector zeer actief informatie over succes- en faalfactoren, best practices en achterliggende theorieën. Wij hebben alle literatuurkennis in onze modellen verwerkt en doen samen met wetenschappelijke partners onderzoek. Onze tools helpen niet alleen hun gebruikers (zoals innovators), maar genereren ook data die onze kennis van implementatie constant verbeteren.

Voorsprong door software

Al die stakeholders met al hun wensen en eisen, waaraan al die innovaties tegemoet moeten komen, betekent een overvloed aan informatie die al snel onbeheersbaar wordt. Wij ontwikkelen eigen software die deze informatie transparant en inzichtelijk maakt en de brug slaat tussen theorie en praktijk. Onze software tool de Implementation Analyzer is de motor achter zowel het Healthcare Innovation Portal als de Life Sciences & Health Portal en de AgriFood Portal (zie ‘Projecten’).

Vervolgens ondersteunen wij de brede uitrol van innovaties met onze software suite de Implementation Workbench. Ook dit is eigen software die op unieke wijze brede implementatie zowel effectief als efficiënt laat zijn.

Expertise en experts

In hoogwaardige kennissectoren zoals de zorg en de Life Sciences is de expertise van de professionals onmisbaar. Ook aan de kant van de innovators zit een groot deel van de expertise tussen de oren. Implementation IQ is in deze context geen uitzondering: wij zijn implementatie-experts met een grote kennis van implementatie in relatie tot de sectoren waarin wij actief zijn. Toppers in ons vak, met een voorliefde voor pionieren en een groot hart voor de klant.

Samen sterker

Wij lopen wereldwijd in de voorhoede van ons vakgebied. Die positie verdienen wij dag in dag uit, maar schermen wij niet af. Samenwerken zit in onze genen: implementatie staat of valt bij samenwerking tussen alle betrokkenen, en wij vormen daarin geen uitzondering.