IIQ Nieuws / NightWatch: succesvolle implementatie klinische validatie en a.s. thuistrial

Home/Uncategorized/IIQ Nieuws / NightWatch: succesvolle implementatie klinische validatie en a.s. thuistrial

IIQ Nieuws / NightWatch: succesvolle implementatie klinische validatie en a.s. thuistrial

De NightWatch is een nieuw signaleringssysteem voor nachtelijk epileptische aanvallen dat radicaal veel beter functioneert dan de huidige systemen. Het bedrijf Livassured ontwikkelt de NightWatch samen met UMC Utrecht, Kempenhaeghe en Sein. Implementation IQ is vanaf het begin vanuit het perspectief van de implementatie betrokken bij de ontwikkeling. Binnenkort start een spannende thuistrial.

Momenteel is een groot intramuraal klinisch validatieproject in de gaande waarbij met 19 proefsystemen al meer dan 3000 nachten zijn geobserveerd en geannoteerd. Dit is een implementatie-uitdaging op zich, aangezien 38 verpleegkundigen op drie plekken in Nederland soepel met de testsystemen moeten kunnen werken. Implementation IQ stelt met trots vast dat niet alleen alle ‘harde’ targets worden gehaald, maar dat de deelnemende verpleegkundigen het proces ook als bijzonder prettig ervaren. Een teken hiervan is dat zij pro-actief melding maken van nieuwe kansen om een proefkoffer in te zetten voor de trial.

De volgende stap in de ontwikkeling van de NightWatch is een thuistrial onder 50 gezinnen met epileptische kinderen. Voor deze thuistrial is een subsidie toegezegd door Efro, die vanuit andere bronnen moet worden gematcht. Het idee is om dit deels in de vorm van crowdfunding te realiseren. Het epilepsiefonds sondeert momenteel de belangstelling voor deze crowdfunding:

Klik hier voor meer informatie

Uiteraard zal Implementation IQ de thuistrial intensief vormgeven en begeleiden. Wordt vervolgd!