4 augustus / Effecten populatiemanagement blijven onduidelijk

Home/Uncategorized/4 augustus / Effecten populatiemanagement blijven onduidelijk

4 augustus / Effecten populatiemanagement blijven onduidelijk

Het is vooralsnog onduidelijk wat de effecten van populatiemanagement zijn. Dat constateren onderzoekers van het RIVM, VUmc en het Tranzo-instituut.

In de kern draait het bij populatiemanagement om het samenbrengen van preventie, zorg en welzijn. Aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars en gemeenten willen zo een gezamenlijk antwoord geven op de groeiende zorgvraag door de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. Ook wordt populatiemanagement gezien als een adequaat middel om gezondheidsverschillen tegen te gaan en het beroep op dure gespecialiseerde zorg te verminderen.

Niet veel verder
Gemankeerde informatie-uitwisseling maakt het niet goed mogelijk om vast te stellen wat populatiemanagement betekent voor de gezondheid van de bevolking, de kwaliteit van de zorg en de zorgkosten. Wat verder opvalt is de grote variatie in verschijningsvormen. De negentien initiatieven die de onderzoekers hebben geïdentificeerd hebben allemaal verschillende organisatievormen, niveaus van participatie, uitrol van interventies en bekostiging. Als ze toch iets gemeen hebben dan is het de dominante rol van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Bij de meeste initiatieven zijn zij het die bepalen hoe de populatiegerichte aanpak wordt vormgegeven. Welzijns- en thuiszorgorganisaties, gemeenten en burgers hebben vaker een rol als toehoorder of adviseur. Daarbij geldt dat “men op zoek is naar optimale vormen van samenwerking, organisatie, gegevensuitwisseling en financiering”.

Daarmee lijkt populatiemanagement niet veel verder dan paar jaar geleden.

Bron: Skipr. Link naar het artikel