22 augustus / KPMG ziet grote maatschappelijke voordelen van zorgrobot

Home/Uncategorized/22 augustus / KPMG ziet grote maatschappelijke voordelen van zorgrobot

22 augustus / KPMG ziet grote maatschappelijke voordelen van zorgrobot

De toekomstige inzet van robots in de Nederlandse zorg gaat de maatschappij aanzienlijke voordelen opleveren, stelt KPMG. Robots zorgen er niet alleen voor dat een groot aantal ouderen ook in de toekomst verzekerd blijft van de noodzakelijke zorg. Ze dragen er ook toe bij dat het toekomstige personeelstekort in de zorg voor een groot deel kan worden opgelost, dat huisartsen en thuiszorg ontlast worden en meer capaciteit krijgen voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.

Aan de hand van de True Value methodiek heeft KPMG een analyse gemaakt van de maatschappelijke voor- en nadelen van de inzet van robots in de thuis- en huisartsenzorg en hoe deze zich financieel laten vertalen in kosten en baten. Uit de analyse van KPMG blijkt dat patiënten van 80 jaar en ouder twee keer zo vaak gebruikmaken van huisartsenzorg als jongere patiënten. Met digitale oplossingen kan het aantal zorgmomenten fors worden teruggebracht. Medische informatie is sneller beschikbaar en de terugkoppeling van behandelinformatie verloopt efficiënter. In een tijd dat huisartsen onder druk staan, veel overuren maken en vragen om minder patiënten, maakt de zorgrobot een wereld van verschil. Van de ongeveer 760 huisartsen die bezig zijn met 80+ zorg, zijn zo’n 140 artsen door de inzet van zorgrobots vrij te maken voor meer tijd en zorg voor patiënten, door het proces van consulten en visites slimmer in te richten. Er komt voor de huisartsen dus bijna 20 procent aan zorgcapaciteit vrij. Robots kunnen bovendien een belangrijke rol spelen bij het voorspellen van medische incidenten.

Bron: Zorgvisie. Link naar het artikel