xanax versus valium anxiety Beeldbellen is het snelst groeiende onderdeel van e-health. In 40 procent van de zorginstellingen is een toenemend aantal medewerkers bezig met e-consults. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden tijdens de beurs Zorg & ICT dit jaar.

valium essential tremor

ambien and valium overdose Het onderzoek op de beurs Zorg & ICT laat zien dat beeldbellen groeit, maar het daadwerkelijk gebruik nog te beperkt is. Het merendeel van de zorgverleners zet in minder dan 10 procent van de consulten beeldbellen in. Ondervraagden geven daarnaast aan het zorgwekkend te vinden dat ICT-afdelingen zich maar langzaam aanpassen aan de opkomst van e-health. Opvallend is dat een kwart van de respondenten met e-health plannen de eigen ICT-infrastructuur niet vertrouwt, of aangeeft dat de ICT capaciteit onvoldoende is. Dit vormt een belangrijke reden om beeldbellen niet te implementeren.

valium wiki pl

diazepam 5 mg urine test Ondanks de twijfels over de eigen ICT capaciteit gaat 80 procent van de ondervraagden met e-health starten of uitbreiden. 14 procent van hen gaat onder andere investeren in beeldbellen. Het online patiëntendossier is de meeste ingezette e-healthtoepassing, beeldbellen handhaaft zich op de tweede positie.

diazepam vs clonazepam vs alprazolam Bron: Zorgvisie. Link naar het artikel