13 november / Medisch specialisten kritischer over ict dan huisartsen

Home/Uncategorized/13 november / Medisch specialisten kritischer over ict dan huisartsen

13 november / Medisch specialisten kritischer over ict dan huisartsen

Medisch specialisten ervaren meer problemen met digitale uitwisseling van zorginformatie dan huisartsen. Nader onderzoek is nodig over de vraag waarom dit zo is, schrijven Nictiz en NIVEL in de eHealth Monitor 2017.

Uit de eHealth Monitor blijkt dat huisartsen positief zijn over de elektronische uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners. Meer dan de helft van de huisartsen meent dat deze systemen hen voldoende informatie bieden om hun werk goed te kunnen doen. Ook verbetert naar hun idee de overdracht van patiënten van de ene arts naar de andere. Tot slot zijn de systemen volgens de huisartsen het afgelopen jaar ‘merkbaar beter’ geworden.

Bij de medisch specialisten is het beeld heel anders. Bijna de helft meent dat de elektronische systemen ‘niet naar behoren’ werken. Vier op de tien medisch specialisten vinden dat deze systemen hen niet in staat stellen om gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners. Daarnaast vindt slechts 28 procent dat deze systemen het afgelopen jaar merkbaar beter zijn geworden. Dit is net iets meer dan helft van het aantal huisartsen dat het eens is met deze stelling.

Volgens alle ondervraagde artsen ontbreekt het aan bepaalde voorwaarden voor de elektronische uitwisseling van gegevens, aldus de eHealth Monitor. Dat geldt onder meer voor de koppeling van de systemen aan het EPD.

Om het verschil te verklaren tussen huisartsen en medisch specialisten, is nader onderzoek nodig, aldus de Monitor. Daarnaast moet de verbetering van ict-systemen hogere prioriteit krijgen.

Bron: Zorgvisie. Link naar het artikel